Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - WrocławInformacje o bazie

Baza Informacji o CD & DVD obejmuje różnego rodzaju zbiory zapisane na nośniku cyfrowym tj.: elektroniczne publikacje samoistne wydawniczo, zbiory zdigitalizowane (rękopisy, czasopisma, stare druki), dokumenty dźwiękowe itp.

Baza jest na bieżąco aktualizowana, poszerzana o kolejne pozycje. Ze zbiorów lwowskich zdigitalizowana została duża część pozostałych tam archiwów czołowych polskich rodzin magnackich m.in. Batowskich, Ciechanowieckie Ossolińskich, Cieńskich, Grafowskich, Husarzewskich, Kossowskie Żydowskich i Wybranowskich, hr. Ledóchowskich, Lipowieckie Junosza-Rościszewskich, Lubomirskich z Kruszyny, Przeworska, Równego, Łopienieckie, Markowskich, Mniszchów, Ossolińskich, Stadnickich, Świejkowskich, Wasilewskich. Równocześnie zawiera dokumenty z lwowskich archiwów ossolińskich oraz wybrane rękopisy zgromadzone we Wrocławiu.


Strona główna