Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - WrocławInstrukcja wyszukiwania

Wyszukiwanie dokumentów na nośnikach cyfrowych polega na wpisaniu w pole jakiejkolwiek frazy wyszukiwawczej tj. autor, tytuł lub jakikolwiek wyraz z tytułu, miejsce wydania, sygnatura oryginału, rok itp.
Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery co może wpływać na wyniki wyszukiwania!

Wynik wyszukiwań zawiera opis pozycji, które są zgodne z zapytaniem wyszukiwawczym. Po wybraniu właściwej pozycji, kliknięciu na nią, wyświetla się opis pozycji z jej podstawowymi danymi i z sygnaturą płyty CD & DVD

"Przeglądanie" pozwala na wyświetlenie opisów poszczególnych typów dokumentów w postaci list uszeregowanych alfabetycznie według tytułu. Bardzo długie listy dzielone są na strony.


Strona główna