Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - WrocławZasady udostępniania

Płyty CD & DVD udostępnianie są wyłącznie na miejscu w czytelni Zbiorów Mikroformowych ZNiO lub po godzinie 15 w Czytelni Głównej ZNiO, po wcześniejszym złożeniu zamówienia w Dziale Mikroform. Zamówienie na dokumenty elektroniczne składa się u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Działu Mikroform, na wypełnionym rewersie z sygnaturą DE-

Możliwe jest kopiowanie zbiorów zdigitalizowanych lub ich wydruk, wówczas należy złożyć zamówienie w Dziale Reprografii ZNiO lub w sekretariacie ZNiO.


Strona główna