Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Inwentarz wsi Młynisk

sygnatura: DE-5468
sygnatura oryginału: 1042a
rok / wiek: 1852
proweniencja: Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego - Dział I)
Liczba skanów: 15

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie