Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Materiały rodzinno-majątkowe

sygnatura: DE-9008
sygnatura oryginału: 465
podtytuł CD: Strzelbickich
rok / wiek: 1700-1908
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego - Dział III)
Liczba skanów: 161

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie