Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Korespondencja Ostapa Ortwina. Listy Juliana Ejsmonda do Ostapa Ortwina b.d.

sygnatura: DE-17691
sygnatura oryginału: 267
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 73 (Archiwum Ostapa Ortwina)
Liczba skanów: 5

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie